Wie is ‘Beter in Beeld’

Anja Jacobs: enthousiast, ervaren en betrokken bij kinderen, jongeren en volwassen die (dreigen) vast te lopen in het onderwijs en/of daarbuiten. Specialist in beelddenken / visueel leren, coach met aandacht voor volle hoofden, en communicatiedeskundige. 

Als leren niet lekker loopt, als een blokkade of angst je in de weg zit, als je in beelden denkt en het leren daardoor niet zo soepel gaat: samen bekijken we wat er aan de hand kan zijn en op basis daarvan gaan we aan de slag. Dat kan zijn met visueel leren, coaching, of door op zoek te gaan naar jouw (leer)strategie. 

Werkwijze

Ieder mens is uniek, daarom kies ik ervoor zoveel mogelijk één-op-één te werken, ongeacht leeftijd. De persoonlijke vraag staat voorop en is voor iedereen anders. Door individuele aandacht kun je je kwaliteiten en mogelijkheden optimaal benutten. 

 Na aanmelding starten we met een intakegesprek, zodat de hulpvraag in beeld komt. Of het hulp is bij rekenen, taal, spelling, begrijpend lezen, coaching of dat het (leer)strategieën betreft, kan op voorhand al duidelijk zijn, maar kan ook tijdens het intakegesprek worden bepaald. Ouders/verzorgers van kinderen zijn bij dit gesprek aanwezig. 

Het aantal sessies is afhankelijk van de mate waarin hulp nodig is. Op voorhand kan dit lastig in te schatten zijn. In onderling overleg maken we afspraken over voortgangsgesprekken. 

Referenties